Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Shpëtimi në Krishtërim [Modifikim ]
Shpëtimi në Krishtërim, ose çlirimi, është shpëtimi i shpirtit nga mëkati dhe pasojat e tij.
Pikëpamjet e varianteve mbi shpëtimin janë ndër fijet kryesore të ndarjes së ndarjeve të ndryshme krishtere, duke qenë një pikë mosmarrëveshje mes Ortodoksisë Lindore, Katolicizmit dhe Protestantizmit, si dhe brenda protestantizmit, sidomos në debatin kalvinist-arminian. Linjat e defektit përfshijnë përkufizime kontradiktore të shthurjes, paracaktimit, shlyerjes, dhe më së shumti, justifikimin.
[Krishterimi][Jezu][Krishti: Titulli][Jezusi në Krishtërim][Biri i Perëndisë: Krishterimi][Lindja e Virgjër e Jezusit][Ministria e Jezusit][Kryqëzimi i Jezusit][Ringjallja e Jezusit][Kanuni biblik][Librat e Biblës][kredo][Besëlidhja e Re][Teologjia e krishterë][Perëndia në Krishtërim][Trini][Shpirti i Shenjtë në Krishtërim][Kristologjia][Tradita e krishterë][Maria, nëna e Jezusit][Shën Jozefi][Shën Pjetri][Këshilli Ekumenik][Augustini i Hippo][Kryqëzatat][Thomas Aquinas][Martin Luther][reformim][Reformimi radikal][Art i krishterë][Viti liturgjik][Listat e festave][Kritika e krishterimit][Kultura e krishterë][Ekumenizmi][Liturgjia e krishterë][Muzika e krishterë][Lutja e krishterë][Krishtërimi perëndimor][adventizmi][Anglicanism][baptistët][Lëvizja karizmatike][evangjelizmin][Lutheranism][Metodizmi][Pentecostalism][protestantizëm][Krishtërimi Lindor][Kisha Ortodokse Lindore][Kisha Asiriane e Lindjes][Nontrinitarianism][Iglesia ni Cristo][Dëshmitarët e Jehovait][eshatologji]
1.përmbledhje
2.Paradigmat e shpëtimit
2.1.Transformimi moral
2.2.Christus Victor
2.3.Shëlbim nga Satani
2.4.kënaqësi
2.5.Zëvendësimi penal dhe besimi
3.katolicizëm
3.1.Shpëtimi i jo-katolikëve
3.2.Shën Anselm
4.Krishtërimi Lindor
5.protestantizëm
5.1.Lutheranism
5.2.kalvinizëm
5.3.Arminianism
5.4.universalizmi
5.5.Kishat e Krishtit
5.6.krahasim
6.Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh