Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Tanakh
1.terminologji [Modifikim ]
Ndarja prej tre pjesë e pasqyruar në akronimin "Tanakh" është vërtetuar mirë në literaturën e periudhës rabinike. Gjatë asaj periudhe, megjithatë, "Tanakh" nuk u përdor. Në vend të kësaj, titulli i duhur ishte Mikra (ose Miqra, מקרא, që do të thotë "lexim" ose "atë që lexohet"), sepse tekstet biblike u lexuan publikisht. Mikra vazhdon të përdoret në hebraisht edhe sot e kësaj dite, së bashku me Tanakun, për t'iu referuar shkrimeve hebraike. Në hebraishten e folur moderne, ato janë të këmbyeshme.
[Literatura rabinike][Gjuha hebraike]
2.Zhvillimi dhe kodifikimi
3.Gjuha dhe shqiptimi
4.Librat e Tanakhut
4.1.Tora
4.2.Nevi'im
4.3.Ketuvim
4.3.1.Libra poetikë
4.3.2.Pesë rrotullime (Hamesh Megillot)
4.3.3.Libra të tjerë
4.3.4.urdhër
6.Komentet hebraike
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh