Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Tanakh
1.terminologji
2.Zhvillimi dhe kodifikimi
3.Gjuha dhe shqiptimi
4.Librat e Tanakhut
4.1.Tora
4.2.Nevi'im
4.3.Ketuvim
4.3.1.Libra poetikë
4.3.2.Pesë rrotullime (Hamesh Megillot)
4.3.3.Libra të tjerë [Modifikim ]
Përveç tre librave poetikë dhe pesë fletushkave, librat e mbetur në Ketuvim janë Daniel, Ezra-Nehemia dhe Kronikat. Ndonëse nuk ka një grupim formal për këto libra në traditën hebraike, megjithatë ata ndajnë një numër karakteristikash dalluese.Rrëfimet e tyre të gjitha përshkruajnë haptazi ngjarjet relativisht vonë (domethënë robëria babilonase dhe restaurimi pasues i Sionit).Tradita Talmudike i përshkruan autorësisë së vonë të gjithë atyre.Dy prej tyre (Danieli dhe Ezdra) janë të vetmet libra në Tanakh me pjesë të rëndësishme në aramaisht.
4.3.4.urdhër
6.Komentet hebraike
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh