Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Tanakh
1.terminologji
2.Zhvillimi dhe kodifikimi [Modifikim ]
Nuk ka asnjë konsensus akademik lidhur me atë se kur u vendos fjala për kanunin biblik hebraik: disa studiues pohojnë se ajo ishte caktuar nga dinastia Hasmonean, ndërsa të tjerë argumentojnë se nuk ishte fikse deri në shekullin e dytë të es apo edhe më vonë.Sipas Talmudit, pjesa më e madhe e Tanakut u përpilua nga njerëzit e Asamblesë së Madhe (Anshei K'nesset HaGaulah), një detyrë e përfunduar në 450 pes, dhe ajo ka mbetur e pandryshuar qysh atëherë.Kantiku i njëzet e katër librave përmendet në Koheletin Midrash 12:12: Kushdo që bashkon në shtëpinë e tij më shumë se njëzet e katër libra sjell konfuzion.
[Dinastia Hasmonean]
3.Gjuha dhe shqiptimi
4.Librat e Tanakhut
4.1.Tora
4.2.Nevi'im
4.3.Ketuvim
4.3.1.Libra poetikë
4.3.2.Pesë rrotullime (Hamesh Megillot)
4.3.3.Libra të tjerë
4.3.4.urdhër
6.Komentet hebraike
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh