Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Tanakh
1.terminologji
2.Zhvillimi dhe kodifikimi
3.Gjuha dhe shqiptimi
4.Librat e Tanakhut [Modifikim ]
Tanaku përbëhet nga njëzet e katër libra: çdo Samuel, Mbretër, Kronikë dhe Ezra-Nehemia numëron si një libër, dhe i numëron Dymbëdhjetë Profetët e Vogël (תרי עשר) si një libër të vetëm. Në hebraisht, librat shpesh përmenden nga fjala e parë e tyre e shquar.
[Incipit]
4.1.Tora
4.2.Nevi'im
4.3.Ketuvim
4.3.1.Libra poetikë
4.3.2.Pesë rrotullime (Hamesh Megillot)
4.3.3.Libra të tjerë
4.3.4.urdhër
6.Komentet hebraike
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh