Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Tanakh
1.terminologji
2.Zhvillimi dhe kodifikimi
3.Gjuha dhe shqiptimi
4.Librat e Tanakhut
4.1.Tora
4.2.Nevi'im
4.3.Ketuvim [Modifikim ]
(כְּתוּבִים, "Shkrime") përbëhet nga njëmbëdhjetë libra, të përshkruara më poshtë.
[Psalmet][Libri i Jobit][Bibla hebraike]
4.3.1.Libra poetikë
4.3.2.Pesë rrotullime (Hamesh Megillot)
4.3.3.Libra të tjerë
4.3.4.urdhër
6.Komentet hebraike
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh