Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Luftërat romake-latine [Modifikim ]
Luftërat Romano-Latine ishin një seri luftrash të luftuara midis Romës së lashtë (duke përfshirë edhe Mbretërinë Romake dhe Republikën Romake) dhe Latinat, që nga fazat më të hershme të historisë së Romës deri në nënshtrimin përfundimtar të Latinsit në Romë në pasojat e Luftës Latine.
[Roma e lashtë][Republika Romake][Latine: Fisi Italic]
1.Lufta e parë me Romën
2.Lufta me Romën nën Tarquinius Priscus
3.Lufta midis Clusium dhe Aricia
4.Revolta Pometiane
5.Beteja e liqenit Regillus dhe foedus Cassianum
6.Defektimi i Latins nga Roma (389-385)
7.Lufta midis Romës dhe Praenestes (383-379)
7.1.shpërthim
7.2.Aneksimi romak i Tusculum
7.3.Diktatura e T. Quinctius Cincinnatus
8.Shkatërrimi i Satricumit (377)
9.Lufta midis Romës dhe Tiburit (361-354)
9.1.Tibur bashkohet me Gaulët
9.2.Rinovuar aleancën midis romakëve dhe latinëve
9.3.Përfundimi i luftës
10.Lufta Latine (340-338)
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh