Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Eurodance
1.histori
2.përcaktim [Modifikim ]
Termi "Eurodance" gradualisht u shoqërua me një stil të veçantë të muzikës valle evropiane. Gjatë viteve të artë në mesin e viteve 1990, u referohej si "Euro-NRG"; në Evropë shpesh quhej "dancefloor" ose thjesht "valle".
Ndërsa disa përdorin një përkufizim shumë më të gjerë të asaj që konsiderohet "Eurodance", me kalimin e kohës, termi veçanërisht i referohej një zhanre të bazuar në NRG nga vitet 1990 e cila përfshinte një vokalisti solo ose një duet rapper / vokalist. Edhe pse termi fillimisht u përdor për të përshkruar vetëm prodhimet e muzikës valle evropiane, ka disa shembuj të akteve të viteve 1990 të prodhuara në Amerikë, të cilat pasuan stilin e njëjtë të muzikës dhe u bënë të njohura veçanërisht në Evropë, sot numërohen edhe si muzikë Eurodance.
3.Karakteristikat e muzikës
4.popullaritet
4.1.Në Europë
4.2.Australi
4.3.Amerika e Veriut
4.3.1.Kanadë
4.3.2.Shtetet e Bashkuara
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh