Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Gjuha hebraike
1.etimologji
2.histori
2.1.Mbishkrimet më të vjetra në hebraisht [Modifikim ]
Në korrik 2008 arkeologu izraelit Yossi Garfinkel zbuloi një copë qeramike në Khirbet Qeiyafa, të cilën ai pretendonte të ishte shkrimi më i hershëm i hebrenjve i zbuluar ende, rreth 3000 vjet më parë. Arkeologu i Universitetit Hebraik Amihai Mazar tha se mbishkrimi ishte "proto-kananeit", por paralajmëroi se, "Diferencimi midis shkrimeve dhe midis gjuhëve në atë kohë, mbetet i paqartë" dhe sugjeroi që thirrja e tekstit hebre tani.Kalendari Gezer daton që nga shekulli i 10-të pes në fillim të Periudhës Monarkike, koha tradicionale e mbretërimit të Davidit dhe Solomonit. Klasifikuar si hebraike biblike arkeike, kalendari paraqet një listë të stinëve dhe aktiviteteve bujqësore. Kalendari Gezer (i quajtur sipas qytetit në afërsinë e të cilit u gjet) është shkruar në një skenar të vjetër semitik, ngjashëm me atë fenikas, i cili nëpërmjet grekëve dhe etruskëve më vonë u bë shkrimi romak. Kalendari Gezer është shkruar pa asnjë zanore, dhe nuk përdor bashkëtingëlloret për të nënkuptuar zanore edhe në vendet ku më vonë kërkon drejtshkrim hebraik.Pllakat e vjetra të vjetra janë gjetur në rajon me skripte të ngjashme të shkruara në gjuhët e tjera semite, për shembull Protosinaitic. Besohet se format origjinale të shkrimit kthehen në hieroglife egjiptiane, edhe pse vlerat fonetike janë të frymëzuara në vend nga parimi akrofonik. Paraardhësi i përbashkët i hebrejve dhe fenikasve quhet Kanaanit dhe ishte i pari që përdorte një alfabet semitik të dallueshëm nga egjiptian. Një dokument i lashtë është guri i famshëm moabit i shkruar në dialektin moabit; mbishkrimi i Siloamit, i gjetur afër Jeruzalemit, është një shembull i hershëm i hebraishtes. Mostrat më pak të lashtë të hebraishtes arkaike përfshijnë ostraca të gjetura pranë Lakishit, që përshkruajnë ngjarjet që i paraprinë kapjes përfundimtare të Jerusalemit nga Nebukadnetsari dhe robëria babilonase e vitit 586 pes.
[Greqia e lashte][Ostracon]
2.2.Hebraisht klasike
2.2.1.Biblike hebraike
2.2.2.Hebraisht i hershëm post-biblik
2.3.Zhvendosja nga aramaishtja
2.4.Mishnah dhe Talmud
2.5.Hebraisht mesjetare
2.6.ringjallje
2.7.Hebraishtja moderne
3.Statusi aktual
4.fonologji
4.1.bashkëtingëlloret
5.Gramatika hebraike
5.1.morfologji
5.2.Sintaksë
6.Sistemi i shkrimit
7.Përdorimi liturgjik në judaizëm
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh