Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
alfabet rrokjezor [Modifikim ]
Një syllabary është një grup simbole të shkruara që përfaqësojnë rrokjet ose (më shpesh) moret që përbëjnë fjalë. Një simbol në një syllabary, i quajtur një syllabogram, zakonisht paraqet një tingull (opsional) konsonant (fillimi i thjeshtë) i ndjekur nga një zë vokal (bërthamë) - domethënë një CV ose një rrokullisje V - por harta të tjera fonografike si CVC, CV- ton, dhe C (normalisht nazale në fund të rrokjeve) gjenden gjithashtu në syllabaritë.
[Mora: gjuhësi]
1.Llojet
2.Gjuhët që përdorin syllabaritë
3.Diferenca nga abugidat
4.Krahasimi me alfabetin latin
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh