Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Tregtia ndërkombëtare [Modifikim ]
Tregtia ndërkombëtare është shkëmbimi i kapitalit, mallrave dhe shërbimeve përgjatë kufijve apo territoreve ndërkombëtare. Është shkëmbimi i mallrave dhe shërbimeve midis kombeve të botës. Në shumicën e vendeve, tregtia e tillë përfaqëson një pjesë të konsiderueshme të produktit të brendshëm bruto (PBB). Ndërkohë që tregtia ndërkombëtare ka ekzistuar gjatë historisë (për shembull Uttarapatha, Rruga e Mëndafshit, Rruga Amber, përleshje për Afrikën, tregtia e skllevërve të Atlantikut, rrugët e kripës), rëndësia e saj ekonomike, sociale dhe politike është në rritje gjatë shekujve të fundit.
[Rruga e tregtisë][Qendra Tregtare Ndërkombëtare][Pronë intelektuale][globalizimi][Prodhimi i Brendshëm Bruto][Rruga e mëndafshit]
1.Karakteristikë e tregtisë globale
2.histori
3.modele
4.Shumica e produkteve të eksportuara
5.Vendet më të mëdha nga tregtia e përgjithshme ndërkombëtare
6.Mallrat më të tregtuara (eksportet)
7.Ritet
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh