Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japonezët në fund të mesëm
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.2.bashkëtingëlloret
2.2.1.Prenasalization
2.2.2./ h / dhe / p /
2.2.3.Glides
2.3.Struktura e mësipërme
2.4.Gërmimi medial
2.5.Onbin
3.gramatikë [Modifikim ]
Një numër i formave gramatikore arkaike janë derdhur duke e afruar gjuhën më afër me formën e saj moderne.
Një nga zhvillimet më të spikatura është zëvendësimi i formës përfundimtare me atributin. Kjo ka një numër efektesh:

Është e dobishme në ndryshimin nga bigrade në folje monograde.
Ajo shkakton një zinxhir të ngjarjeve në dy klasat adjective që përfundimisht rezulton në dy shkrirjes në një.
Ajo dobëson sistemin Kakarimusubi.
Folja "të jetë", e cila dikur ishte e parregullt, fillon të rregullojë si një quadrigrade.
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
3.2.1.Mbiemra të rregullta
3.2.2.Emrat adjective
3.3.hipotetike
3.4.i domosdoshëm
3.5.I tensionuar dhe aspekti
3.6.grimcat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh