Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japonezët në fund të mesëm
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.2.bashkëtingëlloret
2.2.1.Prenasalization
2.2.2./ h / dhe / p /
2.2.3.Glides
2.3.Struktura e mësipërme
2.4.Gërmimi medial
2.5.Onbin
3.gramatikë
3.1.foljet [Modifikim ]
Japonezët e fundit të mesëm trashëgojnë të gjitha nëntë konjugacionet verbale nga Japanese Early Middle:

Megjithatë, gjatë gjithë periudhës, foljet e ndryshimit gradualisht ndryshojnë në monogrades. Ky proces vjen në një përfundim gjatë Japanese Early Modern. Kjo është pjesërisht si rezultat i shkrirjes së formave përfundimtare dhe atributive.
3.2.mbiemrat
3.2.1.Mbiemra të rregullta
3.2.2.Emrat adjective
3.3.hipotetike
3.4.i domosdoshëm
3.5.I tensionuar dhe aspekti
3.6.grimcat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh