Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japonezët në fund të mesëm
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.2.bashkëtingëlloret
2.2.1.Prenasalization
2.2.2./ h / dhe / p /
2.2.3.Glides
2.3.Struktura e mësipërme
2.4.Gërmimi medial
2.5.Onbin
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
3.2.1.Mbiemra të rregullta
3.2.2.Emrat adjective [Modifikim ]
Ka dy klasa të emërtimeve adjective të trashëguara nga Early Middle Japanese: -nar dhe -tar.

Zhvillimi më i shquar është zvogëlimi i atributit -naru në -na. Kur shkrihen bindëse dhe atributive, ata të dy ndajnë të rejat -na. Lloji i tipit bëhet më arkaik dhe zvogëlohet vazhdimisht në shpërndarje. Në japonezët modernë, disa elemente të ngërçit dhe taru-adjectives mbeten si fosile.
3.3.hipotetike
3.4.i domosdoshëm
3.5.I tensionuar dhe aspekti
3.6.grimcat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh