Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japonezët në fund të mesëm
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.2.bashkëtingëlloret
2.2.1.Prenasalization
2.2.2./ h / dhe / p /
2.2.3.Glides
2.3.Struktura e mësipërme
2.4.Gërmimi medial
2.5.Onbin
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
3.2.1.Mbiemra të rregullta
3.2.2.Emrat adjective
3.3.hipotetike [Modifikim ]
Baza reale zhvillohet në hipotetik. Baza reale është përdorur për të përshkruar diçka që ka ndodhur tashmë. Ky përdorim fillon të zbehet dhe rezulton në përdorim hipotetik që nuk kanë ndodhur. Vini re se Japanese Modern vetëm ka një bazë hipotetike, jo një realis më.
3.4.i domosdoshëm
3.5.I tensionuar dhe aspekti
3.6.grimcat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh