Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japonezët në fund të mesëm
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.2.bashkëtingëlloret
2.2.1.Prenasalization
2.2.2./ h / dhe / p /
2.2.3.Glides
2.3.Struktura e mësipërme
2.4.Gërmimi medial
2.5.Onbin
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
3.2.1.Mbiemra të rregullta
3.2.2.Emrat adjective
3.3.hipotetike
3.4.i domosdoshëm [Modifikim ]
Imperativi i përfunduar tradicionalisht pa asnjë prapavijë ose me -you. Gjatë kësaj periudhe, prapashtesa -i ishte e bashkangjitur në folje të ulëta bigrade, k-irregular dhe s-irregular:

kure i: kurei "me jepni"
ko i: koi "vijnë"
se i: sei "bëj"

João Rodrigues vë në dukje në Arte da Lingoa de Japam se - mund të zëvendësohet me -ro si në pamjen miro> miro. Vini re se dialektet lindore të Japonisë së Vjetër gjatë shekullit të 8-të gjithashtu përmbanin këtë - imperativ. Është gjithashtu imperativ standard në Modern Japanese.
3.5.I tensionuar dhe aspekti
3.6.grimcat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh