Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japonezët në fund të mesëm
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.2.bashkëtingëlloret
2.2.1.Prenasalization
2.2.2./ h / dhe / p /
2.2.3.Glides
2.3.Struktura e mësipërme
2.4.Gërmimi medial
2.5.Onbin
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
3.2.1.Mbiemra të rregullta
3.2.2.Emrat adjective
3.3.hipotetike
3.4.i domosdoshëm
3.5.I tensionuar dhe aspekti
3.6.grimcat [Modifikim ]
Një grimcë e re e rastit është zhvilluar nga ai.
Suporti i supozimit -mu nënshtrohet një numri ndryshimesh fonologjike: mu> m> N> ÷. Kombinuar me zanor nga baza e irrealis për të cilën ajo bashkon, atëherë do të bëhet një zanore e gjatë ndonjëherë me një -y- para.
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh