Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japonezët në fund të mesëm
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.2.bashkëtingëlloret
2.2.1.Prenasalization
2.2.2./ h / dhe / p /
2.2.3.Glides [Modifikim ]
/ w / ka shpërndarjen e mëposhtme:

/ wa /: [wa]
/ Wi /:
/ ne /: [je]
/ wo /: [wo]

Bashkimi i mëparshëm midis / o / dhe / wo / në [wo] gjatë Japanese Early Middle vazhdon në Japonezën e Mesme të Fundit me shtimin e / e / dhe / ne / shkrirë në shekullin e 12-të.
/ y / ka shpërndarjen e mëposhtme:

/ ya /: [dhe]
/ yu /: [ju]
/ ju /: [je]
/ yo /: [jo]

Për shkak të shkrirjeve të ndryshme, / e /, / ne / dhe / ju / jemi të gjitha të realizuara si dhe jemi në mënyrë të padallueshme.
2.3.Struktura e mësipërme
2.4.Gërmimi medial
2.5.Onbin
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
3.2.1.Mbiemra të rregullta
3.2.2.Emrat adjective
3.3.hipotetike
3.4.i domosdoshëm
3.5.I tensionuar dhe aspekti
3.6.grimcat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh