Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japonezët në fund të mesëm
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.2.bashkëtingëlloret
2.2.1.Prenasalization
2.2.2./ h / dhe / p /
2.2.3.Glides
2.3.Struktura e mësipërme [Modifikim ]
Tradicionalisht rrokjet ishin të strukturës (C) V. Si e tillë, nuk kishte nevojë të dallonim midis rrokjeve dhe moralit. Megjithatë, fjalëkalimet kineze prezantuan një lloj të ri zëri që mund të përfundonte në -m, -n ose -t. Kjo strukturë është (C) V (C) dhe është një rrokje. Mora bazohet në strukturën tradicionale (C) V.
Gjatë kësaj periudhe, rrokjet e fundit -m dhe -n fillimisht u dalluan; megjithatë, deri në fund të periudhës së hershme, të dyja ishin bashkuar në / N /.
[Mora: gjuhësi]
2.4.Gërmimi medial
2.5.Onbin
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
3.2.1.Mbiemra të rregullta
3.2.2.Emrat adjective
3.3.hipotetike
3.4.i domosdoshëm
3.5.I tensionuar dhe aspekti
3.6.grimcat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh