Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japonezët në fund të mesëm
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.2.bashkëtingëlloret
2.2.1.Prenasalization
2.2.2./ h / dhe / p /
2.2.3.Glides
2.3.Struktura e mësipërme
2.4.Gërmimi medial [Modifikim ]
Syllable përfundimtar -m, -n, -t ndjekur nga një zanore ose kalim u nënshtruan gemination dhe të bëhet grupimeve consonant-mm-, -nn- dhe -tt-.
-m> -mm-:

samwi> sammi "gradë e tretë"

-n> -nn-:

ten'wau> tennau> tennoː "perandori"
kwan'on> kwannon "Goddess of Mercy"
kon'ya> konnya "sonte"

-t> -tt-:

set'in> vendosin 雪 隠 "tualet"
konnitwa> konnitta "si për sot"
But'on> butonin "bekimi i Budës"
[gjysmëzanor][çiftim]
2.5.Onbin
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
3.2.1.Mbiemra të rregullta
3.2.2.Emrat adjective
3.3.hipotetike
3.4.i domosdoshëm
3.5.I tensionuar dhe aspekti
3.6.grimcat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh