Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
proteksionizëm
1.Politikat proteksioniste
2.histori
2.1.Në Shtetet e Bashkuara
2.2.Në Europë
2.3.Në Amerikën Latine
3.ndikim
3.1.Standardet e jetesës
3.2.Rritje
3.3.Zhvillimi i botës
3.4.konflikt [Modifikim ]
Gjithashtu, proteksionizmi është akuzuar se është një nga shkaqet kryesore të luftës. Përkrahësit e kësaj teorie tregojnë për luftën e vazhdueshme në shekujt 17 dhe 18 midis vendeve europiane, qeveritë e të cilave ishin kryesisht mercantiliste dhe proteksioniste, Revolucioni Amerikan, që ndodhi për shkak të tarifave dhe taksave britanike, si dhe politikat mbrojtëse që i paraprijnë të dy vendeve Luftës së I dhe Luftës së Dytë Botërore. Sipas një slogani të Frédéric Bastiat (1801-1850), "Kur mallrat nuk mund të kalojnë kufij, ushtritë do."
[mercantilism][Lufta e Parë Botërore][lufta e Dytë Botërore]
4.Tendencat aktuale të botës
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh