Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Jetesë e thjeshtë
1.histori
1.1.Fetare dhe shpirtërore
1.2.laik
2.praktikat
2.1.Reduktimi i konsumit, koha e punës dhe pasuria
2.2.Rritja e vetë-mjaftueshmërisë
2.3.Rikonsiderimi i teknologjisë
2.4.Thjeshtimi i dietës
3.Politika dhe aktivizmi
3.1.ambientalizmi
3.2.Anti-luftës
3.3.art [Modifikim ]
Termi Bohemianism është përdorur për të përshkruar një traditë të gjatë si të varfërisë vullnetare dhe të pavullnetshme nga artistët të cilët i kushtojnë kohën e tyre përpjekjeve artistike në vend të punës së paguar.
Në maj 2014, një tregim mbi NPR sugjeroi se qëndrimet pozitive ndaj jetesës në varfëri për hir të artit po bëhen më pak të zakonshme në mesin e artistëve të rinj amerikanë dhe cituan një të sapodiplomuar të shkollës së Rhode Island të Dizajnit duke thënë se "shokët e saj të klasës treguan pak interes në jetesën në garrets dhe hahet petë ramen ".
[Rhode Island Shkolla e Dizajnit][Ramen]
4.ekonomi
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh