Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Jetesë e thjeshtë
1.histori
1.1.Fetare dhe shpirtërore
1.2.laik
2.praktikat
2.1.Reduktimi i konsumit, koha e punës dhe pasuria
2.2.Rritja e vetë-mjaftueshmërisë
2.3.Rikonsiderimi i teknologjisë
2.4.Thjeshtimi i dietës [Modifikim ]
Një praktikë tjetër është adoptimi i një diete të thjeshtuar. Dietat që mund të thjeshtojnë prodhimin dhe konsumin e brendshëm të ushqimit përfshijnë dietat vegan dhe dietën Gandhi. Në Mbretërinë e Bashkuar, Lëvizja për Jetën me dhembshuri u formua nga Kathleen dhe Jack Jannaway në vitin 1984 për të përhapur mesazhin vegan dhe për të promovuar jetesë të thjeshtë dhe vetëbesim si një ilaç kundër shfrytëzimit të njerëzve, kafshëve dhe Tokës.
[Mbretëria e Bashkuar][Shfrytëzimi i burimeve natyrore]
3.Politika dhe aktivizmi
3.1.ambientalizmi
3.2.Anti-luftës
3.3.art
4.ekonomi
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh