Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Gjuhësi historike [Modifikim ]
Gjuhësia historike, e quajtur edhe gjuhësia diakronike, është studimi shkencor i ndryshimit të gjuhës me kalimin e kohës. Brengat kryesore të gjuhësisë historike përfshijnë:për të përshkruar dhe llogaritur ndryshimet e vërejtura në gjuhë të veçantapër të rindërtuar para-historinë e gjuhëve dhe për të përcaktuar lidhjen e tyre, duke i grupuar ato në familje gjuhësore (linguistikë krahasuese)për të zhvilluar teoritë e përgjithshme rreth asaj se si dhe pse ndryshon gjuhapër të përshkruar historinë e komuniteteve të të foluritpër të studiuar historinë e fjalëve, pra etimologjinë
[Gramatikë gjeneruese][semiotika][Gjuhësi krahasuese][antropologji][Bioarchaeology][kolonializëm][Teoria e aktorit-rrjetit][Funksionalizmi struktural]
1.Historia dhe zhvillimi
2.Analizë diakronike dhe sinkronike
3.Nënfushat e studimit
3.1.Gjuhësi krahasuese
3.2.etimologji
3.3.dialektologji
3.4.fonologji
3.5.morfologji
3.6.Sintaksë
4.Normat e ndryshimit dhe varieteteve të përshtatjes
5.Konteksti i evolucionit
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh