Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Edward Carpenter [Modifikim ]
Edward Carpenter (29 gusht 1844 - 28 qershor 1929) ishte një poet socialist, filozof, antolog, dhe aktivist i hershëm për të drejtat e homoseksualëve.
Një poet dhe shkrimtar, ai ishte një mik i ngushtë i Rabindranath Tagore dhe një mik i Walt Whitman. Ai korrespondonte me shumë figura të famshme si Annie Besant, Isadora Duncan, Havelock Ellis, Roger Fry, Mahatma Gandhi, Keir Hardie, JK Kinney, Jack London, George Merrill, ED Morel, William Morris, Edward R. Pease, John Ruskin Ulliri Schreiner.
Si filozof, ai ishte veçanërisht i njohur për botimin e tij të Civilizimit, Shkakut dhe Kurimit të tij, në të cilin ai propozon që qytetërimi është një formë e sëmundjes që shoqëritë njerëzore kalojnë.
Një avokat i hershëm i lirive seksuale, ai kishte një ndikim në të dy D. H. Lawrence dhe Sri Aurobindo, dhe frymëzuar M. M. Forster roman Maurice.
[socializëm]
1.Jeta e hershme
2.Lëvizja në veri të Anglisë
3.Jeta me George Merrill
4.Më vonë jeta
5.ndikim
6.Punon
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh