Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Libri i Zanafillës
1.strukturë
2.përmbledhje
3.përbërje
3.1.Titulli dhe dëshmitarët tekstualë
3.2.origjinë
3.3.gjini
4.Tema
4.1.Premtimet ndaj paraardhësve
4.2.Populli i zgjedhur i Perëndisë
5.Pjesët javore të judaizmit të Torahut
6.Fraza e parë [Modifikim ]
Ndoshta pasazhi më i njohur i Biblës hebraike, frazën e parë të Zanafillës është përkthyer prej kohësh: "Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën ...", por ideja që Perëndia e krijoi botën nga asgjëja nuk është thuhet direkt në të gjithë Biblën hebraike.
[Bibla hebraike]
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh