Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Ethnologue [Modifikim ]
Etnologu: Gjuhët e Botës është një botim referimi vjetor në shtyp dhe në internet që ofron statistika dhe informacione të tjera mbi gjuhët e gjalla të botës. Ajo u botua fillimisht në vitin 1951 dhe tani publikohet çdo vit nga SIL International, një organizatë jofitimprurëse e krishterë në mbarë botën, me seli në SHBA. Qëllimi kryesor i SIL është të studiojë, zhvillojë dhe dokumentojë gjuhët për të promovuar shkrim-leximin dhe për qëllime fetare.
Që nga viti 2017, Ethnologu përmban informacione në internet rreth 7,099 gjuhëve në edicionin e 20-të, duke përfshirë numrin e folësve, vendndodhjen, dialektet, përkatësinë gjuhësore, autonymen, disponueshmërinë e Biblës në çdo gjuhë dhe dialekt të përshkruar, një përshkrim të përshatshëm të revitalizimit përpjekjet ku raportohet dhe një vlerësim të qëndrueshmërisë gjuhësore duke përdorur shkallën e zgjerimit të shkallës së ndërprerjes ndërgjenerale (EGIDS).
[Gjuhe]
1.Përmbledhje
2.histori
3.reputacion
4.Editions
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh