Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
legjendë
1.Etimologjia dhe origjina
2.Legjenda e krishterë [Modifikim ]
Në kuptimin e ngushtë të krishterë, legjenda ("gjërat që duhen lexuar [në një ditë të caktuar, në kishë]" janë llogari hagiografike, shpesh të mbledhura në një legjendë. Për shkak se jetët e shenjtorëve përfshihen shpesh në shumë tregime mrekullie, legjenda, në një kuptim më të gjerë, u referohet çdo historie që është vendosur në një kontekst historik, por që përmban elemente mbinatyrore, hyjnore apo fantastike.
3.Koncepte të ngjashme
4.Legjenda urbane
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh