Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Gjuhe japoneze [Modifikim ]
Familja japoneze e gjuhës përfshin gjuhën japoneze të folur në ishujt kryesorë të Japonisë, si dhe gjuhët Ryukyuan të folura në ishujt Ryukyu. Familja është pranuar gjerësisht nga gjuhëtarët dhe termi "gjuhë japoneze" është shpikur nga Leon Serafim. Gjuha e përbashkët ancestral njihet si Proto-Japoneze. Tipari thelbësor i këtij klasifikimi është se ndarja e parë në familje rezultoi në ndarjen e të gjitha dialekteve japoneze nga të gjitha varietetet e Ryukyuan. Sipas Shiro Hattorit, kjo ndarje ka ndodhur gjatë periudhës Yamato (250-710).
Diskutimet dijetare rreth origjinës së gjuhëve japoneze paraqesin një grup të pazgjidhur çështjesh të ndërlidhura. Lidhjet më të qarta duket të jenë me toponime në Korenë e sotme jugore, të cilat mund të jenë nga gjuha e lashtë e izoluar e Gajës (Kara) ose gjuhë të tjera të vërtetuara pak. Studiues të tjerë pohojnë se japonezët, bashkë me koreanë dhe Ainun, janë një gjuhë para-austroneziane.
[Familja e gjuhës][Japonisht][toponimia][Korea]
1.Anëtarët
2.klasifikim
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh