Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Pika e shkrirjes [Modifikim ]
Pika e shkrirjes (ose, rrallë, pika e lëngëzimit) e një të ngurtë është temperatura në të cilën ndryshon gjendjen nga ngurta në lëngje në presionin atmosferik. Në pikën e shkrirjes, faza e ngurtë dhe e lëngët ekziston në ekuilibër. Pika e shkrirjes së një substance varet nga presioni dhe zakonisht përcaktohet në presion standard. Kur konsiderohet si temperatura e ndryshimit të kundërt nga lëngu në të ngurta, referohet si pika e ngrirjes ose pika e kristalizimit. Për shkak të aftësisë së disa substancave të supercool, pika e ngrirjes nuk konsiderohet si një pronë karakteristike e një substance. Kur përcaktohet "pika karakteristike e ngrirjes" e një substance, në të vërtetë metodologjia aktuale është pothuajse gjithmonë "parimi i vëzhgimit të zhdukjes sesa krijimit të akullit", dmth. Pika e shkrirjes.
1.shembuj
2.Matjet e pikave të shkrirjes
2.1.Teknika për materialet refraktare
3.termodinamikë
4.Depresioni i ngrirjes
5.Rregullat e Carnelley
6.Parashikuar pikën e shkrirjes së substancave (kriteri Lindemann)
7.Pika e shkrirjes jep të dhëna të hapura
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh