Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Vend i ri industrializuar [Modifikim ]
Kategoria e vendit të sapo industrializuar (NIC) është një klasifikim socioekonomik i aplikuar në disa vende anembanë botës nga shkencëtarët politikë dhe ekonomistët.
NIC janë vende ekonomitë e të cilave ende nuk kanë arritur statusin e një vendi të zhvilluar, por kanë, në një kuptim makroekonomik, tejkaluar homologët e tyre në zhvillim. Një tjetër karakterizim i NIC-ve është ai i vendeve që po përjetojnë rritje të shpejtë ekonomike (zakonisht të orientuara nga eksporti). Industrializimi fillestar ose i vazhdueshëm është një tregues i rëndësishëm i një NIC. Në shumë NIC-të, trazirat shoqërore mund të ndodhin kryesisht si rurale, ose bujqësore, popullsia migron në qytete, ku rritja e shqetësimeve të prodhimit dhe fabrikat mund të tërheqin shumë mijëra punëtorë.
[Shkenca Politike][industrializim]
1.Konteksti historik
2.aktual
2.1.Other
3.kritikat
4.Problemet NIC përballen
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh