Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Mora: gjuhësi [Modifikim ]
Një mora (morali plural ose mora, shpesh simbolizuar μ) është një njësi në fonologji që përcakton peshën e rrokjeve, e cila në disa gjuhë përcakton stresin ose kohën. Përkufizimi i një mora ndryshon. Në 1968, gjuha amerikane James D. McCawley e cilësoi atë si "diçka nga e cila një rrokje e gjatë përbëhet nga dy dhe një rrokje e shkurtër përbëhet nga një". Termi vjen nga fjala latine për "zgjatje, vonesë", e cila u përdor gjithashtu për të përkthyer fjalën greke chronos (koha) në kuptimin e saj metrik.Rrokjet monomorike kanë një mori, rrokjet bimorore kanë dy, dhe rrokjet trilluese kanë tre, edhe pse ky lloj i fundit është relativisht i rrallë.
[Stresi: gjuhësi][Isochrony][Meter: poezi]
1.formacion
2.Gjuhë
2.1.Greqishtja e lashtë
2.2.anglisht
2.3.Luganda
2.4.Gilbertese
2.5.Hawaiian
2.6.japonez
2.7.sanskritisht
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh