Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Gjuhësi krahasuese [Modifikim ]
Gjuhësia krahasuese (filologjia fillimisht krahasuese) është një degë e gjuhësisë historike që ka të bëjë me krahasimin e gjuhëve për të vendosur lidhjen e tyre historike.Lidhshmëria gjenetike nënkupton një origjinë të përbashkët ose proto-gjuhë dhe gjuhësia krahasuese synon të ndërtojë familje gjuhësore, të rindërtojë proto-gjuhët dhe të specifikojë ndryshimet që kanë rezultuar në gjuhët e dokumentuara. Për të ruajtur një dallim të qartë ndërmjet formave të dëshmuara dhe të rindërtuara, gjuhëtarët krahasues prefikojnë një yll të çdo forme që nuk gjendet në tekstet e mbijetuara. Janë zhvilluar një sërë metodash për kryerjen e klasifikimit të gjuhës, duke filluar nga inspektimi i thjeshtë në testimin e hipotezave kompjuterike. Metoda të tilla kanë kaluar nëpër një proces të gjatë zhvillimi.
[Gramatikë gjeneruese][semiotika][Gjuhësi historike]
1.metodat
2.histori
3.Fushat e ngjashme
4.Krahasime pseudolinguistike
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh