Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Demografia e Nunavut [Modifikim ]
Nunavut është një territor i Kanadasë. Ajo ka një sipërfaqe toke prej 1,877,787.62 km2 (725,017.85 sq mi). Në regjistrimin e vitit 2016 popullata ishte 35.944, duke u rritur me 12.7% nga shifra e regjistrimit të vitit 2011 prej 31.906. Në vitin 2006, viti i fundit për të cilin shifrat janë në dispozicion, 24.630 vetë e identifikuan veten si Inuit (84.1% të popullsisë së përgjithshme), 100 si Indiane e Amerikës së Veriut (0.3%), 130 Mete (0.4%) dhe 4.4110 si jo- 15.1%).
Popullsia e vogël dhe e rrallë e Nunavut e bën të pamundur që territori do të jepet status provincial në të ardhmen, edhe pse kjo mund të ndryshojë nëse Yukon, që është paksa më pak i populluar, bëhet një provincë.
[Kombet e para]
1.Popullsia historike
2.Komunitete me më shumë se 1,000 njerëz
3.Gjuhe
4.Minoritetet e dukshme dhe aborigjenët
5.Feja
6.shpërngulje
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh