Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Doza vdekjeprurëse [Modifikim ]
Në toksikologji, doza vdekjeprurëse (LD) është një tregues i toksicitetit vdekjeprurës të një substance ose lloj rrezatimi të caktuar. Për shkak se rezistenca ndryshon nga një individ në tjetrin, "dozë vdekjeprurëse" përfaqëson një dozë (zakonisht të regjistruar si dozë për kilogram të peshës trupore të subjektit) në të cilën një përqindje e caktuar e subjekteve do të vdesë. Përqendrimi vdekjeprurës është një matje vdekjeprurëse e dozimit e përdorur për gazrat ose grimcat. LD mund të bazohet në konceptin e personit standard, një individ teorik që ka karakteristika të përkryer "normale", dhe kështu nuk zbatohet për të gjitha nënpopullatat.
1.Doza mesatare vdekjeprurëse (LD50)
1.1.Doza infektive mediane
2.Doza më e ulët vdekjeprurëse
3.Përqendrimi letal mesatar
4.Përqendrimi më i ulët vdekjeprurës
5.kufizimet
6.Çështjet e të drejtave të kafshëve
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh