Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Qendra Tregtare Ndërkombëtare [Modifikim ]
Qendra Tregtare Ndërkombëtare (ITC) është një agjenci shumëpalëshe e cila ka një mandat të përbashkët me Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT) dhe Kombet e Bashkuara (OKB) përmes Konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi Tregtinë dhe Zhvillim (UNCTAD).
Përmes punës së saj, ITC kontribuon drejtpërsëdrejti në 10 nga Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Këto përfshijnë SDG 1 (pa varfëri), Qëllimi 2 (zero uria), Qëllimi 4 (Arsimi i Cilësisë), Qëllimi 5 (Barazia Gjinore), Qëllimi 8 (Puna e Duhur dhe Rritja Ekonomike), Gaol 9 (Industria, Inovacioni dhe Infrastruktura) Objektivi 10 (Pabarazitë e reduktuara), Objektivi 12 (Prodhimi dhe Konsumimi i Përgjegjshëm), Objektivi 16 (Paqja, Drejtësia dhe institucionet e forta), dhe Objektivi 17 (Partneritetet për Qëllimet).
Selia e ITC-së gjendet në Gjenevë, Zvicër. Stafi i tyre përbëhet nga rreth 300 punonjës që përfshijnë më shumë se 80 kombësi. Për më tepër, ITC ka zyrat e projektit në vend, ku ata punësojnë ekspertë nga rajoni specifik.
[Switzerland][gjuhe angleze][gjuhe franceze][Gjuha spanjolle][Pronë intelektuale][globalizimi]
1.histori
2.Roli brenda OKB-së
3.programet
3.1.Avancimi i Tregtisë Afgane
3.2.Iniciativa e modës etike
3.2.1.Mjetet e analizës së tregut
3.3.Mekanizmi i Lehtësimit të Tregtisë dhe Investimeve EuroMed
3.4.EU-Sri Lanka Asistenca e Tregtisë
3.5.Projekti i Fuqizimit të Rinisë të Gambisë, YEP
3.6.Fondi Holandez i Mirëbesimit - Faza III (NTF III)
3.7.Masat jo-tarifore
3.8.Promovimi i tregtisë brenda rajonit
3.9.Tregtia dhe mjedisi
3.10.Gratë dhe tregtia
3.10.1.SheTrades
3.11.Programi për Rini dhe Tregti
4.Programet 2
4.1.Harta e Potencialit të Eksportit
4.2.Harta e Investimeve
4.3.Harta e Qasjes së Tregut
4.4.Harta e Prokurimit
4.5.Harta standarde
4.6.Harta Tregtare
5.Ngjarje
5.1.SheTrades Global
5.2.Tregtia për Forumin e Zhvillimit të Qëndrueshëm (T4SD)
5.3.Organizata për Promovimin e Tregtisë (TPO) Konferenca dhe Rrjeti Botëror
5.4.Forumi për Zhvillimin e Eksportit Botëror (WEDF)
5.5.Ngjarjet partnere
6.Drejtorët Ekzekutivë
7.financimi
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh