Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Qendra Tregtare Ndërkombëtare
1.histori
2.Roli brenda OKB-së
3.programet
3.1.Avancimi i Tregtisë Afgane
3.2.Iniciativa e modës etike
3.2.1.Mjetet e analizës së tregut
3.3.Mekanizmi i Lehtësimit të Tregtisë dhe Investimeve EuroMed [Modifikim ]
Përmban një portal falas falas për vendin dhe informacionin specifik të produkteve për tarifat dhe detyrimet, procedurat e importit dhe eksportit, si dhe kërkesat e tregut. Ka përditësime të rregullta të informacionit falë një rrjeti të pikave fokale kombëtare në çdo vend të Mesdheut pjesëmarrës. Helpdesk EuroMed është në dispozicion në anglisht, frëngjisht, arabisht dhe turqisht.
Qëllimi është të rritet integrimi ekonomik, sepse pjesërisht për shkak të mungesës së disponueshmërisë dhe transparencës së informacionit të lidhur me tregtinë, vendet e EuroMed nuk angazhohen shumë në tregtinë brenda rajonit.
Projekti financohet nga Bashkimi Evropian (BE). ITC është përgjegjëse për zbatimin e mekanizmit EuroMed të Tregtisë dhe Investimeve.
[Bashkimi Europian]
3.4.EU-Sri Lanka Asistenca e Tregtisë
3.5.Projekti i Fuqizimit të Rinisë të Gambisë, YEP
3.6.Fondi Holandez i Mirëbesimit - Faza III (NTF III)
3.7.Masat jo-tarifore
3.8.Promovimi i tregtisë brenda rajonit
3.9.Tregtia dhe mjedisi
3.10.Gratë dhe tregtia
3.10.1.SheTrades
3.11.Programi për Rini dhe Tregti
4.Programet 2
4.1.Harta e Potencialit të Eksportit
4.2.Harta e Investimeve
4.3.Harta e Qasjes së Tregut
4.4.Harta e Prokurimit
4.5.Harta standarde
4.6.Harta Tregtare
5.Ngjarje
5.1.SheTrades Global
5.2.Tregtia për Forumin e Zhvillimit të Qëndrueshëm (T4SD)
5.3.Organizata për Promovimin e Tregtisë (TPO) Konferenca dhe Rrjeti Botëror
5.4.Forumi për Zhvillimin e Eksportit Botëror (WEDF)
5.5.Ngjarjet partnere
6.Drejtorët Ekzekutivë
7.financimi
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh