Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
punëtor skene [Modifikim ]
Një stagehand është një person që punon prapa skenës ose prapa skenave në shfaqje teatri, filmi, televizioni ose vendndodhja. Puna e tyre përfshin vendosjen e peizazhit, dritave, zërit, reklamave, manipulimeve dhe efekteve speciale për një prodhim.
1.Llojet e skenës
2.i përgjithshëm
3.sfidat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh