Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
ISO 639-2 [Modifikim ]
ISO 639-2: 1998, Kodet për përfaqësimin e emrave të gjuhëve - Pjesa 2: Kodi Alpha-3, është pjesa e dytë e standardit ISO 639, i cili rendit kodet për përfaqësimin e emrave të gjuhëve. Kodet tre-letre të dhëna për secilën gjuhë në këtë pjesë të standardit quhen kodet "Alpha-3". Janë 464 shënime në listën e kodeve ISO 639-2.Biblioteka amerikane e Kongresit është autoriteti i regjistrimit për ISO 639-2 (i referuar si ISO 639-2 / RA). Si autoritet regjistrimi, LOC merr dhe shqyrton ndryshimet e propozuara; ata gjithashtu kanë përfaqësim në Komitetin Këshillues të Përbashkët ISO 639-RA përgjegjës për mbajtjen e tabelave të kodit ISO 639.
[Shtetet e Bashkuara][Biblioteka e Kongresit]
1.Historia dhe marrëdhënia me standardet e tjera ISO 639
2.B dhe T
3.Fushat dhe llojet
3.1.Koleksione të gjuhëve
3.2.Rezervuar për përdorim lokal
3.3.Situata të veçanta
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh