Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Monument Kombëtar: Shtetet e Bashkuara [Modifikim ]
Një Monument Kombëtar në Shtetet e Bashkuara është një zonë e mbrojtur që është e ngjashme me një Park Kombëtar të Shteteve të Bashkuara, por mund të krijohet nga çdo tokë në pronësi ose e kontrolluar nga qeveria federale me shpalljen e Presidentit të Shteteve të Bashkuara.
Monumentet kombëtare mund të menaxhohen nga një prej agjencive federale: Shërbimi i Parkut Kombëtar, Shërbimi Pyjor i Shteteve të Bashkuara, Shërbimi i Peshkut dhe Shëndetit në Shtetet e Bashkuara, ose Byroja e Menaxhimit të Tokës. Historikisht, disa monumente kombëtare u menaxhuan nga Departamenti i Luftës.
Monumentet kombëtare mund të caktohen në këtë mënyrë nëpërmjet fuqisë së Aktit të Antikiteteve të vitit 1906. Presidenti Theodore Roosevelt përdori aktin për të shpallur Devils Tower në Wyoming si Monumentin e parë Amerikan të Shteteve të Bashkuara.
[Arizona][Florida][Qeveria federale e Shteteve të Bashkuara][Akti i Antikiteteve]
1.histori
2.Lista e Monumenteve Kombëtare
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh