Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japanese Early Modern
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.1.1.Zanore te gjata
2.2.bashkëtingëlloret
2.3.Labialization
2.4.Palatalization
2.5.Prenasalization
3.gramatikë
3.1.foljet [Modifikim ]
Japanese Early Modern ka pesë konjugacione verbale:

Siç ishte filluar tashmë gjatë Mesjetës së Mesme, sistemi morfologjik verbal vazhdon të zhvillohet. Numri i përgjithshëm i klasave të foljeve zvogëlohet nga nëntë në pesë. Në mënyrë të veçantë, r-rregullt dhe n-parregullt rregulluar si quadrigrade, dhe klasat e sipërme dhe të ulëta bigrade bashkohen me monograde e tyre përkatëse. Kjo lë kutinë quadrigrade, monograde sipërme, monograde më të ulët, k-parregullt, s-parregullt.
3.2.mbiemrat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh