Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japanese Early Modern
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.1.1.Zanore te gjata
2.2.bashkëtingëlloret
2.3.Labialization
2.4.Palatalization [Modifikim ]
Konsonantët / s, z /, / t /, / n /, / h, b /, / p /, / m /, dhe / r / mund të palatalizohen.
Depalatalizimi mund të shihet edhe në dialektin Edo:

hyakunin issyu> hyakunisi
/ teisyu /> / teisi / "zot"
/ zyumyoː /> / zimyoː / "jeta"
2.5.Prenasalization
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh