Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Libri i Ruth
1.strukturë
2.përmbledhje
3.përbërje
4.Temat dhe sfondi
4.1.Marrëveshja martesore dhe "shpenguesi"
4.2.Martesa e përzier
4.3.Interpretime bashkëkohore [Modifikim ]
Studiuesit kanë hulumtuar gjithnjë e më shumë Ruthën në mënyra që e lejojnë atë të adresojë çështjet bashkëkohore. Feministët, për shembull, kanë rishikuar historinë si një nga dinjitetin e punës dhe vetë-mjaftueshmërisë femërore, madje edhe si një model për marrëdhëniet lezbike, ndërsa të tjerët kanë parë në të një kremtim të marrëdhënies midis grave të forta dhe të shkathët. Të tjerë e kanë kritikuar atë për pranimin e një sistemi patriarkal, në të cilin vlera e gruas mund të matet vetëm përmes martesës dhe lindjes së fëmijëve. Të tjerët përsëri e kanë parë atë si një libër që kampionon popujt e dëbuar dhe të shtypur.
[feminizëm]
5.Gjenealogji: zbritja e Davidit nga Ruthi
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh