Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
plutokraci [Modifikim ]
Plutokracia (greqisht: πλοῦτος, ploutos, 'pasuria', kratos, 'rregull') ose plutarkia, është një formë oligarkie dhe përcakton një shoqëri të sunduar ose të kontrolluar nga pakica e vogël e qytetarëve më të pasur. Përdorimi i parë i njohur i këtij termi ishte në vitin 1631. Ndryshe nga sistemet si demokracia, kapitalizmi, socializmi apo anarkizmi, plutokracia nuk ka rrënjë në një filozofi të vendosur politike. Koncepti i plutokracisë mund të mbështetet nga klasat e pasura të një shoqërie në një mënyrë indirekte ose surreptitizuese, edhe pse vetë termi pothuajse përdoret gjithmonë në një kuptim shpirtëror.
[Shteti unitar][Monarkia Absolute][Legalizmi: Filozofia kineze][Libertarianism][kolonializëm][feudalizëm][socializëm][Qeverisja globale][Shtet qytet][Gjuha greke][Filozofia politike][përbuzës]
1.përdorim
1.1.shembuj
1.2.Politika moderne
1.3.Shtetet e Bashkuara
1.3.1.Pas Luftës së Dytë Botërore
1.4.Rusi
2.Termi i propagandës
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh