Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
transferim
1.Australi
2.Kanadë
2.1.Territoret e Veriut
2.2.Nunavut
2.3.Yukon
3.Meksikë
3.1.Qarkut Federal
3.2.Popujt indigjenë
4.Francë
5.Spanjë
6.Mbretëria e Bashkuar
7.Shtetet e Bashkuara [Modifikim ]
Në të vetmen qeveri federale dhe qeveritë e shtetit janë sovrane. Marrëdhëniet juridike me fiset indiane dhe strukturat e tyre qeveritare janë juridiksioni i qeverisë federale. Territoret janë nën juridiksionin e drejtpërdrejtë të Kongresit. Qeveritë territoriale janë zhvendosur kështu nga aktet e Kongresit. Nënndarjet politike të një shteti, si një qark apo komunë, janë një lloj i qeverisjes së decentralizuar dhe përcaktohen nga kushtetuta dhe ligjet e shteteve të veçanta.
[Korporata komunale][Popujt indigjenë të Amerikës]
7.1.Qarku i Kolumbisë
8.Lista e shteteve unitare me devolucion
9.Kuptime të tjera të termit devolution
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh