Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
transferim
1.Australi
2.Kanadë
2.1.Territoret e Veriut
2.2.Nunavut
2.3.Yukon
3.Meksikë
3.1.Qarkut Federal
3.2.Popujt indigjenë
4.Francë [Modifikim ]
Në fund të viteve 1980 një proces i decentralizimit u ndërmor nga qeveria franceze. Fillimisht u krijuan rajone dhe u krijuan kuvendet rajonale. Së bashku me këshillat e departamenteve këto organe kanë përgjegjësi për shpenzimet dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës (shkollat ​​dhe autostradat) dhe shpenzimet e caktuara sociale. Ata mbledhin të ardhura përmes taksave të pronës dhe taksave të ndryshme. Përveç kësaj, një pjesë e madhe e shpenzimeve sigurohet nga grantet direkte tek autoritetet e tilla.
Ka gjithashtu grupe që bëjnë thirrje për shpërngulje ose pavarësi të plotë për Occitania, Alsace dhe Brittany.
5.Spanjë
6.Mbretëria e Bashkuar
7.Shtetet e Bashkuara
7.1.Qarku i Kolumbisë
8.Lista e shteteve unitare me devolucion
9.Kuptime të tjera të termit devolution
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh