Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Biblioteka Kombëtare e Tajlandës
1.sfond
2.Historia e skicimit
3.Deklarata e Misioneve [Modifikim ]
Mblidhni, katalogoni dhe hulumtoni pronën intelektuale kombëtare.
Zhvillimi i standardeve për ruajtjen dhe ruajtjen e pronës intelektuale kombëtare.
Krijoni dhe shtoni vlerën e pronës intelektuale kombëtare.
Zhvillimi i sistemeve për kryerjen e shërbimeve për përdoruesit e ndryshëm të bibliotekës.
Zhvilloni sisteme për të menaxhuar trashëgiminë e pronësisë intelektuale të vendit.
4.Orët e shërbimit
5.Qasja në informata
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh