Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Biblioteka Kombëtare e Tajlandës
1.sfond
2.Historia e skicimit
3.Deklarata e Misioneve
4.Orët e shërbimit
5.Qasja në informata [Modifikim ]
1. Zgjidhni mënyrat e qasjes

Përdoruesit mund të shfletojnë Katalogun Online të Qasjes Publike (OPAC) sipas titullit, autorit, numrit të telefonit, ISBN, seri, lëndë, titull uniform.

2. Hyrja sipas subjektit

Subjektet e përzgjedhura janë paraqitur në OPAC së bashku me lëndët përkatëse dhe disponueshmërinë totale të secilës lëndë.

3. Përdorimi nga përzgjedhja nga lista e titujve

Informacioni bibliografik i publikimeve të paraqitura në OPAC: titulli, autori, vendi i botimit, botuesi, data e publikimit, numri i telefonit.

4. Hyrja sipas burimit të publikimit të kërkuar

Burimi i publikimeve të OPAC-it: vendi, lloji, numri i telefonit, vëllimi, statusi i publikimit.
[Katalogu i aksesit publik publik]
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh