Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Ritmi në muzikën turke
1.usul
1.1.Usuls bazuar në numrin e rrahjeve në bar [Modifikim ]
2-) Nimsofjani
3-) Semâî
4-) Sofjani
5-) Zafer, Türk Aksağı (Süreyya)
6-) Yürüksemâî, Sengin Semaî, Ağır Semai
7-) Devr-i Hindî, Devr-i Turan (Mandra), Devr-i Aryan
8-) Düyek, Ağırdüyek, Katakofti (Muzeu)
9-) Aksak, Ağır Aksak, Oynak, Evfer, Ağır Evfer, Bulgar Darbı (Darbıbulgar), Çiftesofyan (Raksaksağı)
10-) Aksaksemaî, Ağır Aksaksemaî
12-) Frenkçin
13-) Nimevsat
14-) Devrirevan
16-) Nimhafîf
32-) Hafîf, Muhammed
88-) Darbıfetih
1.2.Përdorues shtesë
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh