Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Ritmi në muzikën turke
1.usul
1.1.Usuls bazuar në numrin e rrahjeve në bar
1.2.Përdorues shtesë [Modifikim ]
Gulsen
Artık Aksaksemaî
Türk Aksaksemaîsi
Arab Aksaksemaîsi
Aksak Sofjan
Kadim Evfer
Nimevfer
Durakevferi
Firengi Fer '
Fer '
Türk Darbı (1. Şekil)
Türk Darbı (2. Şekil)
Türk Darbı (3. Şekil)
Hünerdarb
Tekvuruş
Karadeniz
Raksan
Aksak Semaî Evferi
Hefta
Nimdevir
Mevlevi Devërvani
Dolap
Devritürkî
Darbıarabî
Nazlı Devrihindî
Devrikebîr
Evsat
Dilruba
Fahte
Lenkfahte (Nimfahte)
Sirin
Hezeç
Harzem
Çenber
Ağır Çenber
Nimberefşan
Berefşan
Nimsakîl
Sakîl
Remel
havi
Zencîr
Darbeyn
Bektaşîraksı
Darbıkürdî
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh